Uslovi korišćenja Woby kartice

Izjava o prihvatanju Pravila programa Woby kartice:

Izjavljujem da bezuslovno prihvatam Pravila programa Woby kartice i prihvatanjem ove Izjave potvrđujem svoju saglasnost o korišćenju mojih ličnih podataka u cilju ostvarivanja pogodnosti Woby kartice.
Prihvatanjem pravila dajem saglasnost da Woby Haus d.o.o. Novi Sad prikuplja i obrađuje sledeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): moje lične podatke navedene ovde, podatke o mojim transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti Woby kartice na svim prodajnim mestima na kojima je omogućeno korišćenje Woby kartice, i sve ostale podatke koji su neophodni za ostvarivanje pogodnosti koje mi pruža program.
Navedenu saglasnost za obradu podataka dajem u svrhu omogućavanja pogodnosti koje mi pruža program, kao i u svrhe obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Woby kartice za sve vreme trajanja mog članstva u programu.
Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti, u celosti prestaje obrada mojih podataka, kao i moje članstvo u programu Woby kartice i mogućnost korišćenja pogodnosti. Upoznat/a sam i sa pravom da u svakom trenutku mogu povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga, u kom slučaju se moji podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na moje članstvo u programu Woby kartice. Povlačenje ove izjave o saglasnosti u celosti ili delimično moguće je pozivom na besplatni Call centar na broj 0800 262 262 ili putem e-mail adrese info@wobyhaus.co.rs.
Davanjem saglasnosti potvrđujem da sam preuzeo/la pravila programa Woby kartice i da ih u celosti prihvatam.
Woby Haus d.o.o. obavezuje se da će sve Vaše lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br 97/2008).